top of page
Lift 02.jpg

BMO Elektro AS

Landsdekkende leverandør av elektro- og automasjonstjenester innen samferdselsektoren.

Verify_ISO9001_14001_45001_Norsk (1).jpg
nkom.png
vi-har-laerling.jpg
VåreTjenesterMain
002.jpg

Våre tjenester

  • Elektroarbeid innen samferdselsrelaterte installasjoner

  • Veibelysning

  • Bro/fergekai belysning

  • SRO-anlegg (Styring, Regulering og Overvåking)

  • EKOM – Komplette kommunikasjonsløsninger (fiber, radio nettverk etc.)

  • AID systemer

  • Øvrige elektroinstallasjoner på og langs vei

Våre montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektrotekniske installasjoner. I et værhardt land er kvaliteten på de elektrotekniske installasjonene langs vei og bane viktig. Vi har spesialkompetanse innen automasjons-og styringsløsninger for infrastrukturer. Store deler av virksomheten er knyttet til installasjon og vedlikehold av alle elementer av den tekniske utrustningen i tunneler og langs vei, gjerne i samarbeid med vårt søsterselskap BMO Tunnelsikring.

AnkerFordel

Om oss

BMO Elektro AS

BMO Elektro ble etablert for å ivareta oppdrag på  samferdselsrelaterte anlegg. Vi tar sikte på å være en landsdekkende elektro entreprenør. Kundegruppen vil i all hovedsak være offentlige oppdragsgivere. BMO Elektro as har opparbeidet seg bred erfaring innen dette segmentet.

04.jpg
kontakt
bottom of page