top of page

Vår ekspertise

Drift og vedlikehold

 • Tunneler

 • Veilys

 • Fergekai

 • Trafikklys

 • Broer

Automasjon

 • SRO - Styring. regulering og overvåkning

 • Tjenester opp mot våre driftskontrakter.

 • Forskning og utvikling

 • ITV

Kommunikasjons-løsninger

 • Fiber

 • Radio 

 • Nettverk

Våre medarbeidere utfører varierte og utfordrende oppgaver

Bilder fra våre oppdrag

bottom of page