top of page

Dyktige fagfolk

Det er viktig for BMO at våre fagfolk har den riktige kompetanse til enhver tid. Fornøyde kunder henger nøye sammen med vel skolerte medarbeidere, som er forberedt på et bredt spekter av oppgaver.

Kontinuerlig utdanning

Det er viktig for en bedrift av BMOs type at alle være medarbeidere innehar den kompetanse som et dynamisk marked krever. Viderutdanning , sertifisering og kursing  er derfor viktig for bedriften

rødLys1.jpg

Lærebedrift

BMO ELektro AS har inngått samarbeidsavtale med opplæringskontoret for elektrofag i Bergen og omegn (OKEL)

bottom of page