top of page

Grønn profil

BMO elektro As har miljøhensyn som et av våre viktigste fokusområder

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er godkjent av EU-kommisjonen, Å komme i gang med miøljøfyrtårn er også et viktig ledd for å støtte opp om FNs bærekraftsmål

bottom of page