top of page

Grønn profil

BMO elektro As har miljøhensyn som et av våre viktigste fokusområder.

Bedriften driver med systematisk resirkulering og kildesortering på alt utstyr som byttes ut. Vi håndterer 75 000 kg avfall der vi har en sorteringsgrad på 84%. 

25% av våre servicebiler er elektriske og den resterende bilpark har Euro 5 eller bedre utslippsnivå.

bottom of page