top of page

Våre kontrakter

BMO Elektro As har som hovemålsetting gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppdrag innen samferdsel. Vi er spesialist på denne type virksomhet og har bygget opp en sterk faglig kompetanse.. Vi er landsdekkende og har montørbaser fra nord til sør.

Drifts og vedlikeholdskontrakter

2018-2023

E1455 Fjordane - Driftskontrakt elektriske anlegg, riks- og fylkesveg.

2018-d.d.

E8 Borealis Skibotndalen - ITS totalentreprise E8 Borealis Skibotndalen, riksveg

2020-2025

E5451 Troms sør og midt - Driftskontrakt elektriske anlegg, fylkesveg.

2021-2024

Gatelys Sortland Kommune

2021-2026

Dv ferjekaier -Vestland og Rogaland fylkesvei (UE Elektro for BMO Entrepenør AS)

2021-2026

E1853 Ofoten, Lofoten og Vesterålen - Driftskontrakt elektriske anlegg, fylkesveg.

2022-2026

E5452 Troms Nord - Driftskontrakt fylkesvei

2022-2027

E9353 Hardanger og Sogn - Driftskontrakt riksvei

2022-2027

E9352 Bergen - Driftskontrakt elektriske anlegg, riksveg.

2022-2027

E9553 Troms Nord - Driftskontrakt elektriske anlegg, riksveg.

2022-2027

E9351 Sunnhordland og Rogaland - Driftskontrakt riksvei

bottom of page