top of page

NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015

Sertifikat nr. 2128

"Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Elektroentreprenør som utfører utbygging, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning ved og langs vei samt i tuneller. I tillegg leveranse av utstyr og løsninger for styring, regulering og overvåking"

Verify_ISO9001_14001_45001_Norsk (1).jpg
nemko.jpg

Sertifiseringsdokument 804.16-5330

"Sertifsering etter Nemkos bestemmelser for sertifisering og kravene iht. NEK 405-4:2014 og gjelder innen områdene:

Elekrotermografi iht NEK 405-1

Elkontroll Næring NEK 405-3"

Sertifisert ledelsesystem for arbeidsmiljø

Sertifikat nr 20-039

Verify_S_ISO45001_Norsk.jpg

Empower
Growth

vi-har-laerling.jpg
BMO ELektro AS har inngått samarbeidsavtale med opplæringskontoret for elektrofag i Bergen og omegn (OKEL)
bottom of page