top of page

Våre Sertifikater

sentralGodkjent2.jpg

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

"Foretaket, med organisasjonsnummer 914366240, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)"

NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015

Sertifikat nr. 2128

"Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Elektroentreprenør som utfører utbygging, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning ved og langs vei samt i tuneller. I tillegg leveranse av utstyr og løsninger for styring, regulering og overvåking"

Kiwa+NA_9001-14001_red25.jpg
nemko.jpg

Sertifiseringsdokument 804.16-5330

"Sertifsering etter Nemkos bestemmelser for sertifisering og kravene iht. NEK 405-4:2014 og gjelder innen områdene:

Elekrotermografi iht NEK 405-1

Elkontroll Næring NEK 405-3"

Sertifisert ledelsesystem for arbeidsmiljø

Sertifikat nr 20-039

verifyTransparent.png
nkom.png

EKOMNETTAUTORISASJON

ENA 10237

"Autorisasjonen er innvilget ved vedtak 21.4.2020 med hjemmel i forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften), med de rettigheter og plikter som følger av forskriften."

"BMO Elektro kan dokumentere  at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt"
miljøfyrtårn.jpg

Empower
Growth

vi-har-laerling.jpg
BMO ELektro AS har inngått samarbeidsavtale med opplæringskontoret for elektrofag i Bergen og omegn (OKEL)
bottom of page