top of page

Om oss

BMO Elektro AS ble etablert i 2014, som et selskap i BMO konsernet. BMO Elektro er i dag blant landets største elektroentreprenører innenfor drift og vedlikehold av samferdselsrelatert elektro, med betydelig tilstedeværelse i Vest-Norge og Nord-Norge. Vi innehar en rekke langvarige drift og vedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Selskapet har hovedkontor i Eidsvåg/Bergen med montørbaser på sentrale lokasjoner i våre driftskontrakter. 

Selskapet har en egen automasjons og engineerings avdeling som støtter våre montører i daglige drift, samt i mindre og større prosjekter i alle våre driftskontrakter. Vi har en svært brei og tung kompetanse innenfor automasjon, nettverk, telekom, video, radio, fiber, osv.. og utfører også komplette oppgraderingsprosjekter rundt om i landet.

Vi har pr i dag ca 131 ansatte, og søker stadig etter flere flinke medarbeidere i alle våre kontrakter. 
002.jpg
bottom of page